Přehled týmů starších

Číslo

Název

2001

Zmaglajzmága

2002

Himorced Karnan

2003

Absolut Pe

2004

Retardos

2005

Cypřišový háj

2006

Růžový kaktus

2007

Scream Team

2008

Bulánci revival

2009

Ještěrky

2010

BlBoSt

2011

Archemati

2012

... a jeho parta

2013

Mumíni

2014

PR

2015

Beta

2016

Klapka 106

2017

Vidva

2018

Vandrovnice

2019

Bomberos

2020

M+M

2021

SlimKa

2022

Bla Team

2023

Mladý obr a neb jako letadlo

 Týmy vyznačené šedou barvou se buď odhlásily, nebo nesplnily všechny přihlašovací náležitosti a nebyla jim zaslána informace o místě a čase zahájení hry.

  

Zpět na úvod

Před zahájením

Do cíle

Týmy mladších

Týmy expertů

Mapa trasy