Stanoviště 13 - řešení

Tato šifra je spíš pracná, než obtížná. Stačí trpělivě dosazovat písmena a domýšlet si text. První čtyři písmena byla v levé části lístku. DNEM, jak jinak a ve vlastním textu bylo toto slovo ještě zdůrazněno použitím … 2003. Všímavější jedinci mohli získat ještě další písmena ze slova STANOVISTE 10 o kus dál v textu. Zprávu jsme se snažili zformulovat tak, aby její luštění metodou postupného doplňování pokud možno nedalo moc práce. Samozřejmě jsme použili abecedu bez háčků a čárek. Text říká něco v tom smyslu, že toto je poslední stanoviště hry DNEM… 2003 a že hráči mají poskládat z papíru vlaštovku, na ni napsat heslo ze stanoviště 10 a to odevzdat v cíli, který je vzdálený asi 100 metrů. Přesný text si zkuste vyluštit sami. Jediným "podrazem", kterého jsme se na hráčích dopustili, bylo heslo ze stanoviště 10. Kdo si tam zvolil špatného medvěda, měl teď smůlu a musel se vrátit. Takoví se ale mezi těmi, co absolvovali celou trasu, nenašli.

Toto stanoviště bylo druhé z těch, které jsme museli hlídat. Jakousi místní partičku totiž moc bavilo neustále shazovat PETku se zprávami.

Zpět na úvod

Na stanoviště 12

Na stanoviště 10

Do cíle

Zpět do kroniky