Stanoviště 12 - řešení

Když si člověk uvědomí, že k řešení šifry musí nejprve z matrice vytvořit řetězec, tedy nahradit písmena C za G, A za T a naopak, získá nový řetězec CGCGAAGCT… Pak už má vlastně všechno vyluštěno. Nový řetězec rozdělí na trojice písmen, přiřadí jim znaky z klíče a dozví se, že má hledat u vodojemu v Kohoutovicích.

Platilo to, co u předchozí šifry. Kdo sem došel, ten to buď louskl celkem bez potíží, nebo rovnou vzdal.

Zpět na úvod

Na stanoviště 11

Na stanoviště 12

Na stanoviště 13

Zpět do kroniky