Stanoviště 11 - nápověda

Protože šifry byly voleny tak, aby až sem došli jen ti, u kterých jsme se nemuseli bát, že se ztratí v terénu, byla i nápověda dělána stylem chytrému napověz:

Původní šifru samozřejmě přikládáme

Zpět na úvod

Na stanoviště 10

Na stanoviště 11

Řešení a průběh

Na stanoviště 12

Zpět do kroniky