Stanoviště 10 - řešení

 Šifra na tomto stanovišti byla vyloženě odpočinková. Správný medvěd je samozřejmě ten, který má heslo AWERILI, tváří se zaraženě, má šedé uši, bílé ruce a šedé nohy, šedé tělo a bílé bříško. Všichni ostatní posílají buď špatným směrem, nebo mají špatné heslo. Na okolních stromech byli medvědi rozmístění jenom proto, aby to účastníci přece jen neměli tak jednoduché a neviděli všechny medvědy najednou. Nevíme o nikom, kdo by na tomto stanovišti měl problém.

 

Zpět na úvod

Na stanoviště 9

Na stanoviště 10

Na stanoviště 11

Zpět do kroniky