Stanoviště 4

Na lístcích v pasáži Typos se nacházel následující obrázek

 

Zpět na úvod

Na stanoviště 3

Nápověda

Řešení a průběh

Na stanoviště 5

 Zpět do kroniky