Stanoviště 2 - řešení

 

Tato šifra vychází z filmu Indiana Jones a chrám zkázy. Kompletně jsme to opsali. I s tím zkrácením hole o nějaký kus. Jen místo hrátek se světlem a krystalem (uvažovali jsme o zrcátku), jsme nechali jen vrhat stín. Křížky jsou opravdu kostely v centru Brna (souhlasí i orientace oltářů), čtverečky jsou pomníky a památníky. Ulice Husova má zcela typický průběh daný bývalými městskými hradbami. To bylo patrné z první nápovědy.

Pak už stačilo jen si uvědomit, kde že jsou v Brně dvě vysoké věže a že srdce draka může být jedině na Staré radnici si mohli všichni domyslet. Museli tudy projít hned při startu … Záhadný kříž vpravo je vlastně kompasová růžice - Slunce na straně Východní, Polední, Západní a Půlnoční. Pak už stačilo jen kreslit nebo použít třeba špejle a výsledek porovnat s plánem města.

Tomu, kdo to udělal, nemohlo vyjít nic jiného, než kostel na Jezuitské ulici. Na obrázku je geometrická konstrukce sklopená do roviny mapy.
Jen tak pro zajímavost. Když slunce svítí tak, že stín Petrovských věží padá na Starou radnici, ukazuje samozřejmě někam k onomu kostelu. I to svícení mezi věžemi by možná jakž takž fungovalo i ve skutečnosti. Komu se chce, může si to ověřit a sdělit nám výsledek svého pozorování.

 

Různé týmy tuto šifru řešily různě. Dost často násilím, tedy tak, že se s ničím nerýsovaly a prostě si oběhly kostely v daném směru. Protože jsme s tímto řešením do jisté míry počítali, zvolili jsme schválně jako stanoviště poměrně málo známý kostel na Jezuitské. Původně jsme sice uvažovali i o tom, že by stanoviště mohlo být u pomníku bratří Mrštíků za Janáčkovým divadlem, ale od tohoto nápadu jsme upustili, aby účastníci nemuseli dvakrát přecházet přece jen trochu nepřehlednou Rooseveltovu ulici.

Zpět na úvod

Na stanoviště 1

Nápověda 1

Nápověda 2

Na stanoviště 3

 Zpět do kroniky