Start hry

byl 13.4.2002 v 9:00 v přízemí pasáže Alfa

Hráči se shromáždili v pasáži a trošku rozpačitě čekali, co se bude dít. Dopřáli jsme jim trochu napětí a schválně jsme počkali, až i ručičky mírně zpožděných hodin visících pod stropem ukázaly devět.

Ozval se virbl bubnu a z galerie pasáže se začaly snášet obálky obsahující špendlíky, oranžovou stuhu, kontrolní kartu, pomocí níž jsme si ověřili skutečný počet hráčů na trati a mobilní spojení na jednotlivé týmy. Samozřejmě tam byly i poslední pokyny pro hráče a určení místa, kde se nachází první stanoviště.

V tu chvíli začal v pasáži shon a zmatek a za chvíli už první týmy začaly bloudit městem.

Zákulisí a perly

Když jsme správci pasáže a černým šerifům oznamovali, že v pasáži hodláme zahajovat hru pro "něco přes padesát lidí", tvářili se sice ochotně, ale zároveň trošku nedůvěřivě. Po zahájení hry se pak nestačili divit, jak klidně a hladce vše proběhlo. Přiznali se, že čekali nějakou menší výtržnost. Ještě víc je udivilo, když jsme jim řekli, že nejen, že hráči nejsou z jednoho oddílu, ale že se dokonce většinou mezi sebou ani neznají.

Zpět do Kroniky

Zpět na úvod

Na Stanoviště 1