Předúvod

Na následujících stránkách se můžete seznámit s jednotlivými šiframi i jejich řešením. Je možné, že ne vše se vám zobrazí tak, jak by mělo. částečně to může být dáno naší snahou nevytvářet zbytečně velké obrázkové soubory, částečně to závisí i na nastavení vašeho PC a internetového prohlížeče. V případě problémů s čitelností některých šifer, doporučujeme obrázky stáhnout a prohlédnout pomocí nějakého grafického editoru a nebo si přehled šifer i s řešeními stáhnout ve formátu pdf zde.

Úvod

Přípravy na hru začaly někdy počátkem roku 2002 sbíráním vhodných šifer a přiměřeně zapeklitých úkolů a výběrem vhodné trasy. Někdy v lednu jsme začali s propagací hry. Dlouho to vypadalo, že bude zájem nulový a že hru budeme muset odvolat. Málem v hodině dvanácté se začali hlásit účastníci. Nakonec se jich sešlo skoro sedmdesát ve čtrnácti týmech do 15 let a jedenácti týmech nad 15 let.

Po troše zmatků okolo přihlašování, přehlašování a odhlašování účastníků jsme všem řádně přihlášeným sdělili místo a čas startu.
13. dubna 2002 v 9:00 hra konečně mohla začít.

Start hry

Zpět do Kroniky

Seznam potřeb pro hru